REHABILITACJA DZIECIĘCA

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży w wieloprofilowym ośrodku rehabilitacji wraz z poradnią neurologii dziecięcej. Realizowana przez wysokospecjalistyczną kadrę lekarzy, fizjoterapeutów, psychologa, neurologopedę oraz terapeutę zajęciowego. Składa się z Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. W ośrodku znajdują się w gabinety do terapii indywidualnej, sala kinezyterapii, fizykoterapii, gabinet hydroterapii, sala doświadczania świata, gabinet terapii zajęciowej.


STOSOWANE METODY LECZENIA :

OŚRODEK DZIENNY REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje wysokospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

OŚRODEK DZIENNY REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DLA DZIECI

Rehabilitacja ogólnousprawniająca w ośrodku polega na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań:

Pacjenci są kierowani do Ośrodka przez lekarzy oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej, ortopedycznej, reumatologicznej, neurologicznej i poradni lekarza rodzinnego.

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA DZIECI:

STOSOWANE METODY LECZENIA:

POLITYKA PRYWATNOŚCI Centrum Medyczne Hansa ul. Choroszczańska 24 15-732 BIAŁYSTOK, tel./fax 085 651 22 89